تبلیغات
مدل لباس زنانه-عکس های مدل لباس دختران جوان-مدل لباس شیک زنانه 2012 - اس ام اس های لری و لکی و بختیاری جدید

اس ام اس های لری و لکی و بختیاری جدید

چهارشنبه 29 تیر 1390 11:23 ب.ظ   نویسنده : کیــــوان      


اس ام اس های لری و لکی و بختیاری جدید

اس ام اس به زبان های لری و لکی و بختیاری | www.mihanfars.com


اس ام اس لری اس ام  اس به زبان لری اس ام اس به لهجه لری اس ام اس بختیاری اس ام اس لکی اس ام اس زبان لری اس ام اس های لری

اگر خوی خراوتم  اگر هیسی کنارتم اگه نیسی و یادتم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الهی مو بَمیرِم سیت .الهی قربونِ او تیا کالِت بام.موخیلی تونه دوس دارِم

ترجمه:الهی من برات بمیرم.الهی قربونه چشمای سبزت بشم.من خیلی دوست دارم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلم سیت باز امشو تنگ تنگه          سرم پیک و بساطم لنگ لنگه

خدا دونه‌، خوتم دونی، خومم ها      که هر وقت ته منی دنیا قشنگه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

نه میتونم هنات بکم نه خوت میایی          نالکم رت سی فلک پس که میایی

مه که بی تو خراوم، تو چطوری؟            مه که سی تو کواوم تو چطوری؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مه چی دیکی که و دس دختری با          غمت ها مه تاوم تو چطوری؟

هم مولا، هم کدخدا، هم خوش سویلی          گرز و دس، تفنگ و شو، ستین ایلی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

نفس باد صبا سی خوم و خوت               خوشی و گشت و صفا سی خوم و خوت

بدی و رنج و عزا سی دشمنت                بهترین روز خدا سی خوم و خوت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ده تیر قناسه و سیقه تیات                و دنیا نمم تالی د میات

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سیل چشم پر د خیال تونه                 رپ رپ دل سی چش کال تونه

منتظرم بلکه تو سیلم بکی                چش امیدم و وصال تونه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هر دمی هر ساعتی سیت بیقرارم                       کی میای سر بزنی طاقت ندارم

نه موبایلت خط میه نه میزنی زنگ                          اس ام اس کل کو بیا دل سیت بیه تنگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ار بها چرخ فلک یاد تونه بور د ویرم              سر مونم زیر بالم کز میکنم آروم میمیرم

دونم و داغ حرفیات آخر و کهساز میزنم             ایقه متل خش نگو هیسه خومه دار میزنم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

چی کموتر پر اشکسه  اشکسه بالم         ناونم د دیری دوس چطور ننالم

دوسیام سیم عزیزن- بیشتر د جونم           ار بهام یادشو نکم لال با زبونم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تموم لرسون زیر و رو  کردم                 همه رفیقون گن و خو کردم

همه یک و یک جا خوشون دارن          ولی هیچ کمشو معرفت تون نارن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

شرط بو و بی تو، برگم دوار بو              سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو               جدایی و تو روژ مرگم بو

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

شرط بو و بی تو برگم، دوار بو              سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو               جدایی و تو روژ مرگم بو

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام کابرا یار قدیمی            رفیق چن ساله فره صمیمی

تعجب نکه شماره منه           ولی یه عمره آواره تونه

الآن فکر کی نام مه کیه         تقصیرت نیه دنیا هر یسه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ترسم روژی بمرم مردنم بی دنگ بو            کفنم کوتاه، قورمیش تنگ بو

هیچ کام رفیقل نانه سر قورم                    چن نفر غریو جم بونه دورم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

رط بو و بی تو برگم، دوار بو              سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو               جدایی و تو روژ مرگم بو

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ترسم روژی بمرم مردنم بی دنگ بو            کفنم کوتاه، قورمیش تنگ بو

هیچ کام رفیقل نانه سر قورم                    چن نفر غریو جم بونه دورم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اگر صد سال هنی دیر دم بمونی

اگر یادم نویی یادت می مونم

چی انار گل دار مه سیت هلاکم

نه دسم وت میرسه نه چو گلاکم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 اِدیس بِس بَس بِس نیدیس بِس نَس بِس گاس باییسِس با خوس یابِرَس
معنی:اگه میدیش بهش بدش بهش اگه نمیدیش بهش ندش بهش شاید لازمش بشه خودش میاد میبرش

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هر طرف که سیل میکم میایی و ویرم

ناونم که غش بکم یا سیت بمیرم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 عزیزم نم نم بارو ها میباره

دل مه چی دریای سیت بی قراره

یه وقتی نمیری یا سیم نکی تو غش

  دلم میها حرف بزنم گوشیم شارژ ناره

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

زندگی تش بیره که مه دت دیرم

هر نفس یادت میکم نری د ویرم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

پریشون زلف زالت

غزل وصف تیه کالت

ستاره آسمو خالت

چطوره حال و احوالت؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تموم زنه ایم ناز چشیاته

د گوش جونم آهنگ صداته

و چی دل خوش بکم وقتی که نیست

  دل مه تنگ او لو خنیاته

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

غم دیریت کشتمه هام د خیالت

سی چی اس ام اس نمه ای وا ای موبایلت؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

رو و هار

….

….

….

هارتر

….

….

….

تیکه هارتر

….

….

….

میمیرم سیت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 اگر و شتیر قصاو خینم بریزی

مه د تو دل نمیکم خیلی عزیزی

درد دل سی کی بوم کی بیره گوش

دوسکت مر بمیره بکت فراموش

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

نه د پیری بمیری نه د جوونی

همه دنیا تش بیره هه خوت بمونی

چی درخت بی ثمر حشک بیه برگم

ترک دوسیت نمیکم تا روز مرگم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مه چنو فکر تونم هیچ دم نمنه

نکنه ترکم بکی ایل وم بخنه

دلت و شادی لویات د خنه

دنیا و ا دو کَــــس یه جور نمنه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تش نیایی کنج دلم سی یادگاری

هر کجا که سیل میکم تو وام دیاری

 اگر صد سال هنی دیر دم بمونی

اگر یادم نویی یادت می مونم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

همه چیت باو دله غیر یه کارت
بی محلی ایکنی نسبت و یارت

ار بینی زنگ نیزنم نیدم پیامی
دیرادیر دوست دارم هر دو تیامی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مو دلم هر روز پسین ها و خیالت

یه کلام سیم بنویس چطوره حالت؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ندونم چه کردیه نیری ز ویرم

چی افتو وقتی زنی چی برف اچیرم

قد شلال تیه قشنگ کر بختیاری

مو تونه فراموش نکنم خان چهارمحالی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اسب خو. تفنگ خو. پیا دیاری

هر سنه خدا دا به بختیاری

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

وردارم ز خین دل دنیان کنم رنگ
دل تو مر کافره وم نیزنی زنگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مه مومه آو تو هر آگر قبوله
تو هر یه گم مه تا آخر قبوله

بوری تا عشقمو بیمه قلاپر
مه دس ارجا تو هر پر قبوله

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

چملت کاخ ایمونم رمونی
چو زانی دویریت جیرم سزونی

سرت هیز ده گلاره تا بزانی
خم تو دار دو متریم چمونی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هاینر کو رفیق دیارت نیه
دنگ اس ام اس جانانت نیه

گیانم و فدای دنگ زلالت
هر مه باید بوم جویای احوالت.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

چطور طاقت ماری ساکت و خاموش
وری زنگی بیه درد دلی بوش

 ارا حرفه لت سراپا گوشم
هر چوی کتری قل قل مجوشم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

چوی گلال پاییز برشیامه و پات
هر چن مه دویرم دلم ها و لات

همیشه خوش بوین بنیشین شاد
سلام برسن هر که ها و لات

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دیارت نیه دویر اه زنیت
ردت بگرم بام منیت

ردت بجورم اکمر خار
نیل نا امید بوم سر بار دیار

سر بار اه دیار تا پیات بکم
اه نوم صد گل بام جیات بکم.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 سلام رفیق دل نشینه کم
زجر غریبی و کول کیشه کم

سلام براکم دوس گیانیم
اه دوری دیه نت جور زندانیم

 هم برا و هم دوس قبله و نفسم
اس ام اس ات رسیه ادسم

پیمان دوسی تا ابد بسم
داشی ا عشقت دائم سر مسم.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مولا مهدی نگهدار قدو بالات بو
هرچی نامرده کل و فدات بو

دشمنت غمین دویر ا خدا بو
گیونت سلامت هر بی قضا بو

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

فکر چین داسیه سرم مجبور و هوسیانم نکه
چوی اگر کور بیمسا دی فکر گیسیانم نکه

و دویریت یه کهکشان آساره عاشق نیشتیه
مه مچم و پا وژم‌‌ مجبور و توریانم نکه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

و کی بوشم غم دل جز تو که غمخوار منی
تو حکیم نافه بریای دل بیمار منی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

خوشالمه اسگه هر نون ساجی بی
ای پونصد نفر یکی حاجی بی
اما ایسگته حاجی حاجیه
ای نوم پونصد نون یکی ساجیه…

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

همه چیت باو دله غیر یه کارت
بی محلی ایکنی نسبت و یارت

ار بینی زنگ نیزنم نیدم پیامی
دیرادیر دوست دارم هر دو تیامی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مو دلم هر روز پسین ها و خیالت

یه کلام سیم بنویس چطوره حالت؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

ندونم چه کردیه نیری ز ویرم

چی افتو وقتی زنی چی برف اچیرم

قد شلال تیه قشنگ کر بختیاری

مو تونه فراموش نکنم خان چهارمحالی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اسب خو. تفنگ خو. پیا دیاری

هر سنه خدا دا به بختیاری

وردارم ز خین دل دنیان کنم رنگ
دل تو مر کافره وم نیزنی زنگ

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دلم شو وا غمت خاپوره میکه
میشینه چی غریوی هوره میکه
تش عشقت چنو تاو ون د جونم
اثر گرگر منن پاشوره میکه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دلم گیس خیالت شونه میکه
غمت گر گر منن دیونه میکه
دل ویلونه مه شو چی کموتر
د زیر طاق برمت لونه میکه

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

سر بنی سر دلم شوگار بهاره

خوش و حال کسی که دوسی چی تو داره

چی درخت سر کو کنسه پوسم

شاخ و برگم ریزسه د دیری دوسم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

و سلطان حقیقت فراموشت نمی کم
تو تنها شعله ای هیسی که خاموشت نمی کم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

قار قار خبر دار دلم بیه بی قرار
دلمو نوری یه جوری دوست دارم بد جوری.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

عجب دنیای که قلب مه د سینه مه ولی سی تو می تپه.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تیاته بون، بستی؟ ایسه واز کو، واز کردی؟ ای قع نتونم دیریته تحمل بکم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ا دوسه های کجا لیوه بیمه سیت

داغ دیریت سوختمه خشال یکی دیت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

د چشیام عزیزتری بیشتر د جونم

ار بهام ترکت بکم لال با زبونم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کُلّ دُنیان وِم بئی قَدّ هزارئ

 نمئم دِه لُرسّو یِه بَلگِ دارئ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بارونه نم نم بوار برفی نیره پا
دوسکم ها د سفر او سر دنیا.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ار هزار حور و پری بیا و چنگم
دین و دنیام هه تونی تو های و تنگم

بار الها برسون او نازنینم
واش بوام واش بخنم واش بنشینم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تو چی گل خوشگل و قنجی گلاره
تو لیمویی تو نارنجی گلاره

ایقه د هول خنج و خال خوت نو
تو خوت چی خال سر زنجی گلاره

گردکون لف لفیم ده یه درختیم
بار الاها نکه که ده یک بفتیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قد بلین، تیه قشنگ، میا حنایی
کر خو پیرم کردی که میا بیایی

داغ دیریت سوختمه مه سیت مریضم
جا پایات مین تیام دوس عزیزم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هر ولاتی که ناره چی خوم طلایی
او ولاتن باد بوره باد فنایی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلکم دی میکنه سی دیینه ریت
غم دیریت کشتمه لیوه بیمه سیت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 نخن و زلف چی برفم، که پیری هه چنینه

خور ناری چنی برفی و هر گلی میشینه

اِ دوسه یادت و خیر هر جا که هیسی

باد دورون بزنت و تندرسی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مه او گلبرگ مغرورم که میمیرم د بی آوی

ولی وا خفت و خاری د پی شبنم نمیگردم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مَه اول، افتاو دوم، خُت سومینی

مَه که رَت، افتاو نشست، خُت دلنشینی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غم اوما حونه دلم بار ون و لویام

بوسونه آویاری کرد گریوه شویام

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دلی دارم سیقه دو چش خمارت                دعا میکم خدا ها وا دیارت

زمسو رت بهار اوما و شادی                      الهی پر د گل با روزگارت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام کُل کَس
عصا دس
قاب عکس
خویی نفس

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سنگ مرمر بنی ام د  رک دامت
یه روز د عمرم بمونه میا بحامت
(سنگ مرمر میگذارم مانند دام در مسیر تو
اگر یک روز از عمرم بماند تو را خواهم گرفت )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گردون د گردنش تا گردون جا
هی د سر ماچش بکی تا پنجه ی پا
(گردنبند به گردنش انداخته تا جای گردنبند
باید اورااز سر  بوسید تا پنجه پا )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بشی تا بشینم همنشینت بام
همراز چشیا پر ده خینت بام

بشی تا بشینم سیم بؤیی رازت
سیم بؤیی د رهیا دیر و درازت

بنشین تا من نیز کنارت بنشینم
و همراز دیدگان خون آلودت بشوم

بنشین تا من نیز بنشینم و تو رازت را برایم بگویی
داستان جاده های دور و دراز کوچت را برایم حکایت کنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اؤر سئ سایه ونه ری سینه عالم
برف وه ری برف باریه غصه وه ری غم

برف وه ری برف باریه ره نادئاره
روزگار سرد و سره ناسازگاره

ابر سیاهرنگ روی دنیا سایه انداخته است
برف روی برف باریده است و غصه بر روی غم

برف بر روی برف باریده است، راه ناپیداست
روزگار سرد و خاموشست و ناسازگار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قَرْدِ زخمِ دِلْ ای تِیَلُمْ بِگریوسی

سی دلِ مُو مرغ و ماهی تک وتک بگریوسی

صدهزارتا تیَه باید داشتی ای دل مُو

تا که هرکَش تَیْ تَرِسْ سی دل مو بگریوسی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سیزه سی بایم  چشی ایطو نمو ء
یه تشی ون و دلم که خو نموء

دختر سبزه چشم بادامی که اینطور نمی شود

یک آتشی به جام انداخته که خوب نمی شود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


برچسب ها: اس ام اس ، پیامک ، مسیج ، اس ام اس جدید ، اس ام اس مرداد 90 ، اس ام اس جدید مرداد 90 ، اس ام اس لری ، اس ام اس ترکی ، اس ام اس لکی ، اس ام اس بختیاری ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 تیر 1390 11:31 ب.ظ
دیدگاه ها ()
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:33 ب.ظ

Info very well regarded!.
buy cialis online cialis 5 mg funziona look here cialis order on line cialis alternative buying brand cialis online when can i take another cialis cialis generique cialis 20 mg effectiveness walgreens price for cialis generic cialis pill online
سه شنبه 13 آذر 1397 04:59 ب.ظ

You actually suggested it effectively!
ou trouver cialis sur le net click now buy cialis brand cialis therapie brand cialis generic cialis in sconto click here cialis daily uk cialis per paypa prezzo cialis a buon mercato how does cialis work cost of cialis cvs
سه شنبه 13 آذر 1397 05:39 ق.ظ

You said it nicely.!
rezeptfrei cialis apotheke cialis generico postepay buy cialis cheap 10 mg cialis 20mg canada discount drugs cialis when can i take another cialis generic cialis in vietnam rx cialis para comprar cialis 10mg prix pharmaci cialis for bph
دوشنبه 12 آذر 1397 05:35 ب.ظ

Cheers, Useful information!
cialis pills in singapore how does cialis work cialis 100 mg 30 tablet cialis generisches kanada 5 mg cialis coupon printable cialis pills price each cialis great britain cialis qualitat cialis bula price cialis per pill
دوشنبه 12 آذر 1397 05:21 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
non 5 mg cialis generici prix cialis once a da cialis generico en mexico cialis tadalafil online cialis 5mg billiger cialis professional from usa cialis side effects cialis canada on line cialis generic tadalafil buy canadian drugs generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:01 ب.ظ

Good knowledge. Thank you.
cialis canada cialis per paypa only now cialis 20 mg cialis tablets for sale buy online cialis 5mg we choice free trial of cialis cialis dosage cialis generique 5 mg discount cialis buy cialis online legal
یکشنبه 11 آذر 1397 04:57 ق.ظ

You said it very well.!
200 cialis coupon we choice cialis uk acheter cialis meilleur pri cialis coupons cialis 20mg prix en pharmacie cialis reviews price cialis wal mart pharmacy cialis 10 doctissimo cialis alternative cialis italia gratis
شنبه 10 آذر 1397 05:35 ب.ظ

With thanks. I enjoy this!
cialis prezzo di mercato buying brand cialis online compare prices cialis uk can i take cialis and ecstasy sublingual cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis generico en mexico cialis tablets for sale non 5 mg cialis generici cialis et insomni
جمعه 9 آذر 1397 05:33 ق.ظ

Thanks. Good stuff.
only here cialis pills enter site 20 mg cialis cost wow cialis tadalafil 100mg walgreens price for cialis cialis pills boards pastillas cialis y alcoho cialis generic generic cialis with dapoxetine only here cialis pills cheap cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:12 ب.ظ

Wow loads of terrific advice!
cialis daily dose generic click now buy cialis brand fast cialis online 40 mg cialis what if i take cialis for sale in europa import cialis generic cialis at the pharmacy cialis dosage recommendations tadalafil cialis kaufen bankberweisung
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:22 ق.ظ

You revealed this perfectly.
how much does a cialis cost cialis canada how much does a cialis cost cialis pills in singapore cialis prices cialis prezzo in linea basso dosagem ideal cialis usa cialis online deutschland cialis online generic cialis tadalafil
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:20 ب.ظ

Appreciate it! Ample info!

cialis therapie cialis reviews click now buy cialis brand cialis diario compra enter site very cheap cialis cialis free trial cialis canada on line cialis farmacias guadalajara ou trouver cialis sur le net enter site natural cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:47 ق.ظ

Lovely write ups. Thanks!
cialis 20mg preis cf cialis tadalafil cialis billig does cialis cause gout generic cialis at the pharmacy generic cialis tadalafil venta cialis en espaa cialis online cialis manufacturer coupon cialis sans ordonnance
جمعه 20 مهر 1397 12:49 ب.ظ

With thanks. Numerous posts!

buy generic levitra levitra 20 mg generic levitra levitra 20mg buy levitra 10mg levitra 10 mg kopen vardenafil levitra 20 mg levitra levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 09:07 ب.ظ

Cheers. Helpful stuff!
tarif cialis france price cialis per pill cialis professional yohimbe venta cialis en espaa overnight cialis tadalafil achat cialis en suisse cialis cuantos mg hay venta de cialis canada cialis venta a domicilio cialis generic availability
یکشنبه 8 مهر 1397 09:28 ب.ظ

Thank you, Very good information!
cialis 5 mg schweiz cuanto cuesta cialis yaho cialis dosage recommendations cialis rckenschmerzen ou trouver cialis sur le net generic low dose cialis buy original cialis generic cialis tadalafil viagra cialis levitra cialis kamagra levitra
یکشنبه 1 مهر 1397 02:33 ق.ظ

Reliable facts. With thanks!
online pharmacies tech school trust pharmacy canada reviews drugstore online pharmacy near me reputable canadian prescriptions online canada pharmacies online prescriptions canadian medications, liraglutide canadian pharmacy no prescription best canadian mail order pharmacies canada medication list
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:39 ب.ظ

Thanks a lot. Ample data.

cialis in sconto cialis online cialis australia org cialis baratos compran uk cialis 05 purchasing cialis on the internet india cialis 100mg cost cialis 5 mg para diabeticos cialis 30 day trial coupon 5 mg cialis coupon printable
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:29 ب.ظ

Beneficial postings. Many thanks.
cialis cost cialis 5 mg buy acheter du cialis a geneve cialis 5 mg cost of cialis per pill cialis 20 mg cialis generico cialis tablets australia we use it cialis online store tadalafil generic
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:09 ق.ظ

Cheers. Loads of knowledge!

where to buy viagra in stores viagra online buy uk viagra buy viagra cheap prices viagra pharmacy viagra uk buy buy viagra with prescription online where can i buy real viagra where can i buy viagra without online pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:13 ق.ظ

This is nicely put! !
buy internet viagra buy viagra at walmart viagra to buy online viagra online pharmacy cheap viagra with prescription where to buy viagra online safely viagra online purchase viagra alternatives discount viagra buy viagra online without prescription uk
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:15 ق.ظ

Point well applied!.
cialis for bph 200 cialis coupon cialis 05 cialis without a doctor's prescription low cost cialis 20mg we recommend cialis info are there generic cialis prix cialis once a da order cialis from india we use it 50 mg cialis dose
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:55 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis taglich cialis cost cialis manufacturer coupon cialis kaufen achat cialis en europe generic cialis pill online we choice cialis uk buying cialis overnight buy cialis buy cialis online cheapest
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:56 ب.ظ

Fantastic tips. With thanks!
cialis generika in deutschland kaufen cialis per paypa cialis price in bangalore cialis 20 mg cut in half cialis uk only here cialis pills cialis billig brand cialis nl cialis cost generic cialis tadalafil
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:31 ب.ظ

You said it very well.!
buy viagra thailand get a prescription for viagra online buy viagra overnight shipping buy viagra sildenafil viagra cheap price viagra buy viagra pharmacy viagra how to buy viagra buy real viagra online cheap buy cheapest viagra online buy pharmacy online
شنبه 18 فروردین 1397 08:39 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
canadian discount cialis cialis e hiv cialis e hiv cialis 30 day sample buy cialis online cialis rezeptfrei cialis farmacias guadalajara generic cialis at walmart cialis with 2 days delivery cialis tablets for sale
شنبه 4 فروردین 1397 08:21 ق.ظ

Position very well regarded!!
how much does a cialis cost cialis online cialis y deporte buy generic cialis cialis prices in england cialis soft tabs for sale buying cialis in colombia cialis rckenschmerzen achat cialis en suisse compare prices cialis uk
سه شنبه 17 بهمن 1396 04:37 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point. You definitely
know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you
could be giving us something informative to read?
دوشنبه 13 آذر 1396 05:59 ب.ظ
به سرعت این صفحه وب مشهور خواهد شد در میان تمام وبلاگ نویسی و ساخت سایت
بازدید کنندگان، با توجه به مقالات خوب آن است
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:27 ب.ظ
مهم نیست که چه کسی یکی از چیزهای مهم خود را جستجو کند، بنابراین او می خواهد جزئیات را در دسترس قرار دهد، در نتیجه این چیزی است
اینجا نگهداری می شود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30

درباره وبلاگ


  • مدل لباس زنانه-عکس های مدل لباس دختران جوان-مدل لباس شیک زنانه 2012

نویسندگان

  • کیــــوان (849)

نظر سنجی

چگونه با ما آشنا شدید